Lugo se viste otro año más de romanos y celtas en una de las fiestas más importantes de Galicia, y que año a año está creciendo de forma exponencial.

Arde Lucus ya está declarada Fiesta de Interés Turístico Gallego, aunque visto su trayectoria, posiblemente consiga pronto la categoría de nacional o internacional.

Podéis obtener más información en la web de Arde Lucus: www.ardelucus.com
Además tenéis el Programa en Pdf : http://www.ardelucus.com/documentos/ardelucus2014-programa.pdf

Os dejamos los programas de Viernes, Sábado y Domingo.

VIERNES 13 DE JUNIO 2014

 • 16:30: VITA FINGOIANII, A CARGO DO COLEXIO DE FINGOI. PR. PIO XII.
 • 17.00: INAUGURACIÓN DO MACELUM. PR. MAIOR.
 • 17:15: ARVSPICES E PITONISAS. PR. CAMPO CASTELO.
 • 17:30: INAVGVRACIÓN DO CASTRA DE LVCVS AVGVSTI.
  CAETRA LVCENSIVM-CIVITAS LVCENSIS – LVCVS EQUITES
  LVGDVMVN – TERRA COPORA – TIR NA N`OG
  CASTRA DE LVCVS AVGVSTI (CARRIL DOS FORNOS)
 • 17:45: CATA DE ESENCIAS DE OLORES GALAICOS. PR. DE NEMESIO COBREROS (CAMPAMENTO DE TREBAS GALAICAS)
 • 18:00: O FAVNO. PR. MAIOR
 • 18:15: NASCITVRVS. PR. DO CANTIÑO
 • 18:45: A SABIDORIA DAS DEVSAS. PR. MAIOR
 • 19:00: BAVTIZOS CELTAS. PORTA MIÑÁ
 • 19:15: SAIDA DAS OLIMPIADAS ENTRE CLVBS DEPORTIVOS DA CIDADE. QUIOSCO DA PR. MAIOR
 • 20:00: ENTRADA DAS LEXIÓNS ROMANAS AO MANDO DO XENERAL. CAIO ANTISTIO “O VELLO” PONTE ROMANA
 • 20:15: TAMBORES DE BRAGA. POLAS RUAS DA CIDADE
 • 20:30: TORNEO CASTREXO. PR. DE SANTA MARÍA
 • 20:30: O RITO DAS BACANTES, A CARGO DE NOSTRUM CAI. PR. CAMPO CASTELO
 • 20:45: PIOLAE POR LENVUM, A CARGO DO MIOLO E CIA. PR. DO CAMPO
 • 21:00: O GOBERNO DAS MVLLERES, A CARGO DAS ASAMBLEARIAS. PR. SAN MARCOS
 • 21:15: RECEPCIÓN DO XENERAL CAIO ANTISTTIO E DE PAVLO FABIO MAXIMO. PR. MAIOR
 • 21:20: SACRIFICIO DE GLADIADORES DA ESCOLA DE GLADIATVRA “ARS DE MICANDI” EN HONOR DO EMPERADOR AVGVSTO. PR. MAIOR
 • 21:30: PREGÓN E NOMEAMENTO DO/A CIVIS HONORIS DE LVCVS AVGVSTI. PR. MAIOR
 • 21:45: DITIRAMBOS EN HONOR A BACO. PR. CAMPO CASTELO
 • 22:00: OS CASTREXOS. POLAS RVAS DA CIDADE
 • 22:15: O LVME SAGRADO DE VESTA. PR. CAMPO CASTELO
 • 22:30: VODAS CELTAS. PORTA MIÑÁ
 • 22:45:RAGNAROCK, A CARGO DE DOMIOLO E CIA. PR. MAIOR
 • 23:00: ESENCIA. PR. DE SANTA MARÍA
 • 23:15: TAMBORES DE BRAGA. POLAS RVAS DA CIDADE
 • 23:30: COLUMBARIVM. PAZO DAS POMBAS. PR. DO CAMPO
 • 23:45: IRMANDAMENTO DE AC TIERRA QUEMADA, TREBAS GALAICAS E GUARDA PRETORIANA. PR. MAIOR
 • 00:00: DUELO DE DEVSES – ESPECTÁCVLO CON ENTRADA. EXPLANADA PAVILLÓN MVNICIPAL
 • 00:15: OS CASTREXOS. POLAS RVAS DA CIDADE
 • 00:30: CORRELVME. PR. SANTA MARÍA
 • 00:45: ANO 0, A CARGO DO MIOLO E CIA. PR, CAMPO CASTELO
 • 01:00: CONCERTO VTRICVLARVM. PR. SANTA MARÍA
 • 01:15: A CHAMADA DO INSTINTO. PR. DO CAMPO
 • 01:30: COLVMBARIUM. PAZO DAS POMBAS – PRAZA DO CAMPO
 • 02:00: CONCERTO DE ANXO LORENZO. PR. SANTA MARÍA
 • 23:00 – 02.00: ANIMACIÓN NA RVA.

 SÁBADO 14 DE JUNIO 2014

 • 11:00: APERTVRA DO MACELLUM. PR. MAIOR
 • 11:00: APERTVRA DO TEMPLO DAS VESTAIS. PR. CAMPO CASTELO
 • 11:15: PASARVAS MVSICAL. PR. MAIOR
 • 11:30: RECEPCIÓN DOS GLADIADORES DE ARS DIMICANDI. DEPVTACIÓN PROVINCIAL
 • 11.30: XOGOS PARA OS/AS NENOS/AS. CASTRA DE LVCVS AVGVSTI (CARRIL DOS FORNOS)
 • 11:45: LAZARI ANDANTES, A CARGO DA ASOCIACIÓN ACHÁDEGO. PZ. SOIDADE
 • 12.00: A VIDA E A GVERRA COS CELTIBEROS, AC TIERRA QUEMADA – TREBAS GALAICAS. PORTA DE BISPO AGVIRRE
 • 12:15: O RITO DAS BACANTES, A CARGO DE NOSTRVM CAI. PR. MAIOR
 • 12:30: ARS DI MICANDI – GLADIADORES DA ANTIGA ROMA. PR. SANTA MARÍA
 • 12:15: CATA ESENCISS DE OLORES GALAICOS. PR. NEMESIO COBREROS (CAMPAMENTO DE TREBAS GALAICAS)
 • 13:00: AS DVAS BAQUIDES, A CARGO DE HIPÓCRITA TEATRO. QVIOSCO DA PR MAIOR
 • 13:45: A CHAMADA DO INSTINTO. PR. DO CAMPO
 • 14:00: DESFILE DA COHORS III LVCENSIVM. SAIDA PR. MAIOR
 • 16.00: ARS DI MICANDI – GLADIADORES DA ANTIGA ROMA. PR. SANTA MARÍA
 • 16:30: AS DVAS BAQUIDES, A CARGO DE HIPÓCRITA TEATRO. PORTA MIÑA
 • 16:45: NASCITVRVS. PR. CANTIÑO
 • 17:00: CONTRATACIÓN DOS HOPLITAS DE CARTHAGO NOVA. CAMPAMENTO DA GUARDA PRETORIANA. PR. PIO XII
 • 17:00: SESIÓN ORDINARIA SO SENATVS DE LVCVS AVGVSTI. PR. MAIOR
 • 17:15: DESFILE CIVITAS LIMICORVM. SAIDA PORTA BISPO AGUIRRE
 • 17:30: OBRADOIRO DE TALLA DE ESPADAS (CAMPAMENTO DOS MERCENARIOS GALAICOS) CANTIÑO NEMESIO COBREROS
 • 17.45: DESFILE DE SALESIANI LVCI AVGVSTI. SAIDA PR. MILAGROSA
 • 17:45: BAVTIZOS CELTAS. PORTA MIÑA
 • 18:00: CIRCVS ROMANO. EXPLANADA PAVILLÓN MVNICIPAL *CON ENTRADA
 • 18:15: TAMBORES DE BRAGA POLAS RVAS DA CIDADE
 • 18:30: O DESAFIÓ DOS HEROES. PR. SANTA MARÍA
 • 18:45. AS DVAS BAQUIDES, A CARGO DE HIPÓCRITA TEATRO. PR. CANTIÑO
 • 19:00: TOMA DO CASTRO MEDVLIO. PR. NEMESIO COBREROS
 • 19:15: AS NVBES, A CARGO DE HIPÓCRITA TEATRO. PR. CANTIÑO
 • 19.30: ESCRITVRA E MATEMÁTICAS ROMANAS (CAMPAMENTO CAETRA LVCENSIVM) CARRIL DOS FORNOS
 • 19:45: TAMBORES DE GRABA POLAS RVAS DA CIDADE
 • 20:00: VODAS CELTAS. PORTA MIÑA
 • 20:15: O FAVNO. PR. MAIOR
 • 20:30: DESFILE DAS TROPAS ROMANAS E AS TRIBOS CASTREXAS. ASTVRES E ROMANOS – AS VESTAIS – ARS DIMICANDI – CAETRA LVCENSIVM – CARABANZO – CIVITAS LIMICORVM – CIVITAS LVCENSIS – COHORS I PRETORIA – COHORS III LVSENSIVM – GVERRAS CÁNTABRAS – LANCEROS – HOPLITAS LIBIOS DE CARTHAGO NOVA – LEGEND – LVGDVMVN – LVCVS EQVITES – MERCENARIOS GALAICOS – TERRA COPORA – TIR NA N´OG – TREBAS GALAICAS – SALESIANII LVCI AVGVSTI – SENADO DE CARTHAGO NOVA – DENATVS LVCVS AVGVSTI – TIERRA QVEMADA. POLA RONDA DA MVRALLA – SAIDA DENDE O PASEO PEONIL
 • 20:45: CONTACONTOS MITOLÓXICO. PR. CAMPO
 • 21:00: VODAS ROMANAS. QVIOSCO DA PR. MAIOR
 • 21:15: O ORÁCVLO. PR. MAIOR
 • 21:30: OS CASTREXOS POLAS RVAS DA CIDADE
 • 22:00 – 01:00: A PROFETISA, A CARGO DO GRUPO DE TEATRO NOVA ESCENA. RVA DO MOVCHO
 • 22:15: RITVAL FVNERAL CELTÍVERO, AC TIERRA QVEMADA – TREBAS GALAICAS. PR. SANTA MARÍA
 • 22:30: OS MITOS GRECOROMANOS, A CARDO DE HIPÓCRITA TEATRO. PR. MAIOR
 • 22:45: BRVXAS POLAS RVAS DA CIDADE
 • 23:00: SERES MITOÓXICOS. PR. SANTA MARÍA
 • 23:15. ENTERRO DO PRETORIANO CAIDO (CAMPAMENTO DA GUARDA PRETORIANA) PR. PIO XII
 • 23:30: O LVME DE VESTA. PR. SANTA MARÍA
 • 23:45: CONTOS DE SÁTIROS. PR. CAMPO
 • 00.00: QVEIMA DA MOENIUM. PARQUE ROSALÍA DE CASTRO
 • 00:15: ERRANTES, SAIDA DENDE PR. MAIOR
 • 00:30: COLVMBARIVM. PAZO DAS POMBAS – PR. CAMPO
 • 00:45: AS GVERREIRAS DE LVME. PR. CAMPO CASTELO
 • 01:00: VENDA DE ESCRAVOS/AS. QVIOSCO PR. MAIOR
 • 01:15: OFRENDA AOS DEVSES CASTREXOS. PR. MAIOR
 • 01:30: CASTRO ROMANI. PR. SANTA MARÍA
 • 02.00: AS GVERREIRAS DE LVME. PR. MAIOR
 • 02:30: COLVMBARIVM. PAZO DAS POMBAS – PR. DO CAMPO
 • 22:00 – 02:00: ANIMACIÓN NA RVABAS – PR. DO CAMPO
 • 22:00 – 02:00: ANIMACIÓN NA RVA

DOMINGO 15 DE JUNIO 2015

 • 11:00: APERTVRA DO CASTRA DE LVCVS AVGVSTI. CARRIL DOS FORNOS
 • 11:00:APERTVRA DO CASTRA DE LVCVS AVGVSTI. CARRIL DOS FORNOS
 • 11:00: APERTVRA DO MACELLUM. PR. MAIOR
 • 11:00: APERTVRA DO TEMPLO DAS VESTAIS. PR. CAMPO CASTELO
 • 11:15: FVNDACIÓN DE LVCVS AVGVSTI. PR. MAIOR
 • 11:30: DE DEVSAS E HVMANOS. PR. MAIOR
 • 12:00: DESFILE DOS COLEXIOS POLAS RVAS DA CIDADE. SAIDA PR. SAN MARCOS
 • 12:15: OLIMPÍADAS, ENFRONTARANSE AS REXIÓNS ROMANAS E AS TRIBOS CASTREXAS. CASTRA DE LVCVS AVGVSTI (CARRIL DOS FORNOS)
 • 12.30: ARS DIMICANDI. PR. SANTA MARÍA
 • 12:45: A VIDA E A GVERRA DOS CELTIBEROS, AC TIERRA QVEMADA – TREBAS GALAICAS. PR. SAN MARCOS
 • 13:00: XUIZO A UN ESCRAVO, A CARGO DE SENATVS DE LVCVS AVGVSTI. PR. MAIOR
 • 13.15: A SABEDORÍA DAS DEVSAS. PR. CAMPO CASTELO
 • 13:30: A CHAMADA DO INSTINTO. PR. MAIOR
 • 14:00: DESFILE DA COHORS II LVCEMSVM. SAIDA DENDE BISPO AGUIRRE
 • 16:30. BAVTIZOS CELTAS. PORTA MIÑA
 • 16:30: ARS DIMICANDI, GLADIADORES DA ANTIGA ROMA. PR. SAN MARCOS
 • 16:45: ROMULO E REMO. PR. SNTA MARÍA
 • 17:00. DOAZON DO VIÑO AO DEVS BACO. (CAMPAMENTO DA GUARDA PRETORIANA) PR. PIO XII
 • 17:15: O FAVNO. PR. DO CAMPO
 • 17:30: ORGVLLUM ESCLAVIS, A CARGO DA FVNDACIÓN ANADE. PR. SANTA MARÍA
 • 18:00: CIRCVS ROMANO. EXPLANADA PAVILLÓN MVNICIPAL. *CON ENTRADA
 • 18:15: OLIMPO DOS DEVSES. PR. CAMPO CASTELO
 • 18:30: PASARVAS MUSICAL. PR. MAIOR
 • 18:45: VODAS VELTAS. PORTA MIÑA
 • 19:00: ARS DIMICANDI, GLADIADORES DA ANTIGA ROMA. PR. SANTA MARÍA
 • 19:30: CONTOS DE SÁTIROS. PR. MAIOR
 • 20:00: ACTO FINAL DAS LEXIÓNS ROMANAS E DAS TRIBOS CASTREXAS. ASTVRES E ROMANOS – AS VESTAIS – ARS DIMICANDI – CAETRA LVCENSIVM – CARABANZO – CIVITAS LIMICORVM – CIVITAS LVCENSIS – COHORS I PRETORIA – COHORS III LVSENSIVM – GVERRAS CÁNTABRAS – LANCEROS – HOPLITAS LIBIOS DE CARTHAGO NOVA – LEGEND – LVGDVMVN – LVCVS EQVITES – MERCENARIOS GALAICOS – TERRA COPORA – TIR NA N´OG – TREBAS GALAICAS – SALESIANII LVCI AVGVSTI – SENADO DE CARTHAGO NOVA – DENATVS LVCVS AVGVSTI – TIERRA QVEMADA. RVA VILA DE FOZ – PARQUE ROSALÍA DE CASTRO
 • 20:30: A COMEDIA DE TALIA. PR. SANTA MARÍA
 • 20:45: O ORACVLO. PR. MAIOR
 • 21.30: ARS DIMICANDI, GLADIADORES DA ANTIGA ROMA. PR. SANTA MARÍA
 • 22:00: AS VESTAIS PRESERVAN O LVME SAGRADO. PR. CAMPO CASTELO
 • 23:30: COLVMBARIVM. PAZO DAS POMBAS – PR. CAMPO